မဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်း သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း - သြဂုတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

မဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်း သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဤအချက်အလက်များ သည် လူကြီးမင်းနှင့် လူကြီးမင်းထံသို့ မဟာရုပ်ရှင်ငှားရမ်းဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသော ABC Content Solutions ကုမ္ပဏီလီမိတက်အကြား သတ်မှတ်ချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ကြိုတင်အသိပေးခြင်း ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ ( ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေအရ လိုအပ်မှုမရှိလျှင်) အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးအတွက် မဟာရုပ်ရှင်ငှားရမ်း ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ (သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဉ်းများဖြစ်စေ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် စပ်ဆိုင်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ပြဌာန်းထားသော အသေးစိတ် အချက်အလက်များတွင် လည်းကောင်း မည်သည့်ကူညီမှုတွင်ဖြစ်စေ မဟာရုပ်ရှင်ငှားရမ်းဝန်ဆောင်မှုအကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် အခြား ဝက်ဘ်ဆိုဒ် စာမျက်နှာများတွင်ဖြစ်စေ ပါဝင်စေရမည်) (သဘောတူညီချက်ဟု အကျုံးဝင်စေရမည်)ကိုကျေးဇူးပြု၍ဖတ်ရှုပါ။လူကြီးမင်းလာရောက်ခြင်း၊ ရှာဖွေကြည့်ရှုခြင်း ပြုလုပ်တိုင်းမှာဖြစ်စေ မဟာရုပ်ရှင်ငှားရမ်း ဝန်ဆောင်မှု ကို သုံးစွဲလျှင်ဖြစ်စေ ဤသဘောတူညီချက်ကို လက်ခံရမည်။

၁။ ဝန်ဆောင်မှု

မဟာရုပ်ရှင်ငှားရမ်းမှု (ဝန်ဆောင်မှု) သည် ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်များ၊ ဒီဗီဒီများနှင့် အခြားဗီဒီယို အစီအစဉ်များ (ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံများတွင် အကျုံးဝင်သော) နှင့် သဘောတူညီချက်တွင် ပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံများကို ရယူနိုင်သည့် နည်းလမ်းများတွင် အပါအဝင် ဖြစ်သည့် အပလီကေးရှင်းမှဖြစ်စေ YouTube ချန်နယ်နှင့် သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ခွဲခြားထားသည့် အပလီကေးရှင်းတွင် ရရှိနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ (သို့မဟုတ်) ၎င်းဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်း သုံးစွဲနိုင်သည့် ပစ္စည်းများဖြစ်စေ ပါဝင်သည်။ လူကြီးမင်းသည် အသက်၁၃နှစ်အောက်ဖြစ်လျှင် (သို့မဟုတ်) လူကြီးမင်းနေထိုင်ရာ ဒေသ၏ အသက်အရွယ်ကဏ္ဍ ကြည့်ရှု့ခွင့် သတ်မှတ်ချက်ကြောင့် လူကြီးမင်းသည် ဝန်ဆောင်မှုကို မိဘ (သို့မဟုတ်) အုပ်ထိန်းသူနှင့်သာ သုံးစွဲခွင့်ရပါမည်။

၂။ တွဲဖက်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည့် ကိရိယာများ

ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ခြင်းအရ လူကြီးမင်းသည် စနစ်မှ လက်ခံသော မိုဘိုင်းဖုန်း (သို့မဟုတ်) တက်ဘလက်ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်လျော်သည့် လိုအပ်ချက်များကို အချိန်တိုင်းမှာ မိမိတို့မှ (သင့်လျော်သည့်ကိရိယာ) ဖော်ထုတ်ပေးနေမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုနိုင်သည့် အချို့ကိရိယာများသည် ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံကို တိုက်ရိုက်သာကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ပြီး အချို့မှာ ဒီဂျစ်တယ် ရုပ်/သံများကို ဒေါင်းလုတ်သာလုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ အချို့မှာ တိုက်ရိုက်ရော ဒေါင်းလုတ်ပါ လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ မိမိတို့သည် အချိန်နှင့်အမျှ သင့်လျော်သည့်ကိရိယာအတွက် အချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး အချို့သော ကိစ္စရပ်များတွင်မူ သင့်လျော်သောကိရိယာသည် ဆော့ဝဲလ်ပေါ်တွင်လည်းကောင်း ပါဝင်သောစနစ်အပေါ်တွင် လည်းကောင်း ကိရိယာထုတ်လုပ်သူ၏ ပြုပြင်မှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း အခြားကဏ္ဍများကြောင့် သော်လည်းကောင်း မူတည်နိုင်သည်။ ဖော်ပြပါအချက်များအရ ယခု သင့်လျော်နေသည့် ကိရိယာများသည် အနာဂတ်တွင် သင့်လျော်နေမှုမှ ရပ်စဲသွားနိုင်သည်။

၃။ ဒေသအလိုက် ပြောင်းလဲနိုင်မှု

အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်တင်ဆက်သူများ၏ နည်းပညာနှင့် ကန့်သတ်ချက်များအရ ဝန်ဆောင်မှုသည် သတ်မှတ် ထားသော နေရာ ဒေသများတွင်သာ ရရှိပါမည်။ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံ (စာတန်းထိုးထားခြင်းနှင့် အသံသွင်း ထားသည့် ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံ) နှင့် မိမိတို့ ကမ်းလှမ်းသော ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံသည် အချိန်နှင့်နေရာဒေသ အလိုက် ကွဲပြားမှုရှိပါမည်။ မဟာမှ နည်းပညာများကို အသုံးပြုပြီး လူကြီးမင်း၏ တည်နေရာဒေသကို သတ်မှတ်ပါမည်။ လူကြီးမင်းသည် မည်သည့်နည်းပညာ (သို့မဟုတ်) နည်းလမ်းနှင့်မျှ လူကြီးမင်း၏ တည်နေရာကို ဖုံးကွယ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အသွင်ပြောင်းခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပါ။

၄။ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံ

က။ ယေဘူယျသဘော။ ဝန်ဆောင်မှုသည် ဖော်ပြပါအချက်များအား လူကြီးမင်းကို ခွင့်ပြုပါသည်။ (၁) အခ ပေးထားသော ကာလအတွင်း ကြည့်ရှုခွင့်ပြုထားသည့် ကာလအတွင်း (အခပေးကာလ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံ) ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံများကို အသုံးပြုနိုင်သည်၊ (၂) ခွင့်ပြုထားသောအချိန်ကာလအတွင်း ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံကို နှစ်သက်ရာ ငှားရမ်းခွင့်ပြုခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် (၃) ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံကို အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ကြော်ငြာ ထည့်သွင်းထားခြင်း သို့မဟုတ် အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် ကာလအကန့်အသတ်အတွင်း (အခမဲ့ ဒီဂျစ်တယ် ရုပ်/သံ)။ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံများသည် အခပေးကာလ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံ၊ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံ ငှားရမ်းမှု၊ အခမဲ့ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံ သို့မဟုတ် ထိုအရာများတွင် တစ်စုံတစ်ရာပေါင်းထည့်ထားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပြီး အချက်တိုင်းတွင် အောက်ပါအတိုင်း လိုင်စင်ကန့်သတ်ချက်များ ရှိမည်။

ခ။ အသုံးချခြင်းစည်းကမ်းများ။ လူကြီးမင်း၏ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံ အသုံးပြုမှုသည် မဟာအပလီကေးရှင်း အသုံးချခြင်းစည်းကမ်းများ (အသုံးချခြင်းစည်းကမ်းများ) အတိုင်း ဖြစ်စေရပါမည်။ အသုံးချခြင်းစည်းကမ်းများမှ အရေးကြီးအချက်အလက်၊ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံ ကွဲပြားမှုအရ လူကြီးမင်း ကြည့်ရှုခွင့်ကာလ ပါဝင်မှု (ကြည့်ရှုခွင့် ကာလ)နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုထားသော ကြည့်ရှုခဲ့သော ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားသော ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံ အမျိုးအစားတစ်မျိုးချင်းစီအပေါ်မှုတည်ပြီး ကန့်သတ်ထားသော အရေအတွက်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သည့်ကိရိယာများ ဖော်ပြပေးမည်။

ဂ။ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ငှားရမ်းနိုင်မှု။ ဇာတ်ကားများ ကို ငှားရမ်းရာတွင် တစ်ကားခြင်းစီအား မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ကာ ငှားရမ်း နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ငှားရမ်းရာတွင် လက်ရှိသတ်မှတ်သော နှုန်းထားကို အသုံးပြုသူ၏ ဖုန်းဘေလ်မှ ဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ငှားရမ်းထားသောဇာတ်ကား၏ သက်တမ်းမှာ ၇ ရက်ဖြစ်ပါသည်။

ဃ။ လစဉ်ကြေး(သို့) အပတ်စဉ်ကြေး (သို့ ) နေ့စဉ်ကြေး ။ နေ့/ရက်သတ္တပတ် /လစဉ်ကြေးပေးသွင်း၍ ကြည့်ရှုရသော ဝန်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သော ကမ်းလှမ်းချက်များဈေးနှုန်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများသည် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြောင်းလဲမှုများရှိခဲ့ပါက ပြောင်းလဲမှုအချိန်ကို သီးသန့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါလျှင် ယခု ပေးသွင်းထားသောလစဉ်ကြေး၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အချိန်မှစ၍သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပြောင်းလဲမှုပေါ်တွင် အဆင်မပြေမှုများရှိပါက အပိုဒ် (၄/င) ပါအတိုင်း ရက်/အပတ်စဉ်/လစဉ်ကြေးပေးသွင်းမှုကို ပယ်ဖျယ်နိုင်ပါသည်။ ပေးသွင်းရသောလစဉ်ကြေးတွင် ကုန်သွယ်ခွန်များ ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ် နှင့် လစဉ်ကြေး များ ကောက်ခံရာတွင် အသုံးပြုခွင့် သက်တမ်းမှာ ၃၆၅ရက် ဖြစ်ပါသည်။ ၃၆၅ရက်စာ ဝန်ဆောင်မှု ကို ပေးချေရာတွင် မိမိရွေးချယ်ထားသော ရက်/အပတ်/လ အစီအစဉ် ပေးချေရမည် ဖြစ်ပြီး အချိန်မရွေးပယ်ဖျက် နိုင်ပါသည်။

င။ နေ့စဉ်(သို့) အပတ်စဉ် (သို့) လစဉ်ကြေးဖျက်သိမ်းမှု။ လစဉ်ကြေးပေးသွင်းမှုကို မိမိ၏ အကောင့်အတွင်းမှ သော်လည်းကောင်း၊ အကောင့်အတွင်းရှိ ပြင်ဆင်ရန်နေရာမှသော်လည်းကောင်း၊ မဟာ customer service ကို ဆက်သွယ်၍ လည်းကောင်း အချိန်မရွေးဖျက်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြင့် လက်ရှိရှိနေသော ဝန်ဆောင်မှုကို ပြီးဆုံးသည်အထိ သုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ပြန်အမ်းငွေရရှိမည် မဟုတ်ပါ။

စ။ ငွေပေးချေနည်းလမ်းများ။ အကယ်၍ လူကြီးမင်း၏ သတ်မှတ်ထားသော ငွေပေးချေမှုပုံစံကို မိမိတို့မှ မဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် မိမိတို့တွင်ရှိသောမည်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းနှင့်မဆို လူကြီးမင်းအပေါ် စီမံခွင့်ရှိမည်။

ဆ။ ကန့်သတ်ထားသောဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံလိုင်စင်။ ငှားရမ်းခပေးချေထားမှုအရ သို့မဟုတ် ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ယခုသဘောတူညီချက်အားလုံးကို လိုက်နာမှုအရ မဟာမှ လူကြီးမင်းကို တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်မှု မဟုတ်သော၊ ကူးပြောင်းခွင့်မရှိသော၊ လိုင်စင်ထပ်မံမပြုလုပ်နိုင်သော၊ ကန့်သတ်လိုင်စင်ဖြစ်သော၊ ကြည့်ရှုခွင့် ကာလသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သော၊ အသုံးချခြင်းစည်းကမ်းများအရ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံကို ကြည့်ရှုနိုင်သော၊ တစ်ကိုယ်ရည်အတွက်သာ၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သော၊ ပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုမှုအတွက် ခွင့်ပြုပါသည်။ ကြည့်ရှုခွင့်ကာလ ကုန်ဆုံးပါက မိမိတို့မှ လူကြီးမင်း၏ တွဲဖက်အသုံးပြုနေသည့်ကိရိယာမှ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံကို အလိုအလျောက် ဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်။

ဇ။ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်။ လူကြီးမင်းကြည့်ရှုရန်ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံကိုငှားရမ်းထားပါက မိမိတို့မှ အချိန်မလင့်ခင် ငှားရမ်းပြီးသည်နှင့် အသုံးပြုရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဒေါင်း၍မရခဲ့ပါက မဟာ၏ဝန်ဆောင်မှုဋ္ဌာနကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံကို လူကြီးမင်း ငှားရမ်း လိုက်သည်နှင့် မိမိတို့မှ လူကြီးမင်းအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် စီစဉ်ပေးပြီး လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် ဒေါင်းလုတ်ကို ပြီးဆုံးသည်အထိ ပြုလုပ်ထားပါရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

ဈ။ ရုပ်/သံအရည်အသွေး/တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှု။ ပြသသည့်ရုပ်/သံအရည်အသွေးနှင့် လူကြီးမင်း လက်ခံရရှိသော ရုပ်/သံအရည်အသွေးသည် အကြောင်းအရင်းများစွာအပေါ်တွင် မူတည်ပြီး လူကြီးမင်းအသုံးပြု၍ ဒီဂျစ်တယ် ရုပ်/သံကို ရယူနေသည့် တွဲဖက်ကိရိယာနှင့် လူကြီးမင်း၏ အင်တာနက်လိုင်းအရည်အသွေး စသည်တို့က လူကြီးမင်း၏ ကြည့်ရှုနေခြင်းအတွက် အရည်အသွေးကောင်းခြင်း၊ ညံ့ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။ လူကြီးမင်း တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေသော ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံကို အနှောင့်အယှက်ဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် အင်တာနက်လိုင်း မလုံလောက်ပါက မိမိတို့မှ ကြည့်ရှုနေမှု မရပ်တန့်စေရန်အတွက် ရုပ်/သံအရည်အသွေးကို လျှော့ချရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့မှ လူကြီးမင်းအတွက် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကို ဝန်ဆောင်ပေးနေစဉ် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်ခထပ်မံပေး၍ ပုံမှန်၊ အလယ်အလတ်၊ အဆင့်မြင့် အရည်အသွေးများကို ဝယ်ယူထားလျှင်တောင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေစဉ် ရုပ်/သံအရည်အသွေးကို မိမိတို့မှ အာမခံချက် မပေးနိုင်ပါ။

ည။ ယေဘူယျကန့်သတ်ချက်များ။ လူကြီးမင်းသည် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို မလုပ်ရပါ။ (၁) သဘောတူညီချက်တွင် ခွင့်ပြုထားခဲ့သည်မှလွဲ၍ ကူးယူခြင်း သို့မဟုတ် ပြသခြင်း (၂) ရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ခြင်း (၃) မည်သည့်အသိပေးချက်ကိုမဆိုထုတ်နှုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံ အပေါ်တွင် အမှတ်တံဆိပ် ထည့်သွင်းခြင်း (၄) ဖျက်ဆီးရန်၊ ပြုပြင်ရန်၊ နစ်နာစေရန် ရည်ရွယ်၍ သို့မဟုတ် ထို့သို့မဟုတ်ဘဲ ဒီဂျစ်တယ် မူပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ရန် သို့မဟုတ် အခြား ကာကွယ်မှုစနစ်ကို ဝန်ဆောင်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အသုံးချခြင်း သို့မဟုတ် (၅) စီးပွားရေးအလို့ငှာ သို့မဟုတ် တရားမဝင်သော ကိစ္စရပ်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးချခြင်း။

၅။ နောက်ဆက်တွဲအချက်အလက်များ

က။ ရပ်ဆိုင်းခြင်း။ မိမိတို့သည် လူကြီးမင်းကို ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို မိမိတို့ သဘောဆန္ဒအလျောက် သတိပေးခြင်းမရှိဘဲ (ဥပဒေအရလိုအပ်မှုမရှိလျှင်) ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့ပါက သတ်မှတ်ထားသော ငွေကြေးကို (ပေးရန်ရှိပါက) ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခု သဘောတူညီချက်ပါ စည်းကမ်းများကို လူကြီးမင်းသည် ချိုးဖောက်ခဲ့ပါက ကြိုတင်အသိပေးရန်မလိုဘဲ ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပြီး ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံ အသုံးပြုမှုအတွက် ငွေကြေးပြန်လည်ပေးအပ်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့အခြေအနေတွင် လူကြီးမင်းဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ထားသော ရုပ်/သံများကို ဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။

ခ။ ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာ။ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရာတွင် ပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသော ဘာသာစကားနှင့် ပါဝင်မှုများကြောင့် ကြမ်းတမ်းသော၊ ညစ်ညမ်းသော သို့မဟုတ် ကန့်ကွက်လိုသော ပါဝင်မှုများ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် တွေ့နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမှု လူကြီးမင်းသည် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် သဘောတူညီထားပြီးဖြစ်၍ မဟာအနေဖြင့် မည်သည့်ရုပ်/သံအပေါ်တွင်မှ တာဝန်ရှိမနေပါ။ ရုပ်/သံအမျိုးအစား၊ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားနှင့် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းများသည် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်သာ ဆောင်ရွက်ပေးထားပြီး ၎င်းတို့၏ တိကျသေချာမှုကို မဟာအနေဖြင့် တာဝန်မယူနိုင်ပါ။

ဂ။ ဆက်သွယ်မှုများ။ မိမိတို့မှ လူကြီးမင်းထံသို့ အီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြင့် အထူးအစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် အခြားဆက်သွယ်မှုများပို့နိုင်ကာ ၎င်းတွင် အီးမေးလ် သို့မဟုတ် အကြောင်းကြားချက် ပါဝင်နိုင်ကာ လူကြီးမင်း အနေဖြင့် ထိုအချက်များကို လက်ခံနိုင်ရမည်။

ဃ။ ဝန်ဆောင်မှုကိုမွမ်းမံခြင်း။ မဟာအနေဖြင့် လိုအပ်ချိန်တွင် ကြိုတင်အသိပေးရန်မလိုဘဲ (ဥပဒေအရ လိုအပ်မှုမရှိလျှင်) ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်စိတ်တစ်ဒေသကို မွမ်းမံခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်လက်ဝန်ဆောင်မှုမပေးခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး ထိုသို့ပြုလုပ်မှုကြောင့် လူကြီးမင်းကို တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်မှုရှိခဲ့လျှင်တောင် မဟာအနေဖြင့် ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံ အသုံးပြုမှုများအတွက် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။

င။ ပြင်ဆင်ချက်များ။ မဟာအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ဥပဒေကြောင်းအရခွင့်ပြုထားသဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကို လူကြီးမင်း ဆက်လက်အသုံးပြုနေခြင်းသည် ပြောင်းလဲမှုများကို လက်ခံသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်ပါမည်။

စ။ မူပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးရှုံးမှု။ ဝန်ဆောင်မှု၊ ဆော့ဝဲလ်နှင့် ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံတွင်ပါဝင်သော ဉာဏဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်များကို ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးထားပါသည်။ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်/သံ၏ ဉာဏဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ရှိသူသည် ပြင်ပ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအဖြစ် သဘောတူညီချက်အရ သတ်မှတ်ထားသည်။ မိမိတို့၏ သဘောတူညီချက်အရ အတင်းအကြပ်တောင်းဆိုမှုများအပေါ် လိုက်လျောရန်ပျက်ကွက်မှုသည် မိမိတို့၏ မှုပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးမှုကို မဖြစ်စေရပါ။

ဆ။ အငြင်းပွားမှု/ သုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ။ ဤသဘောတူညီချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှု သို့မဟုတ် ကန့်ကွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊ ကန့်ကွက်မှုအာမခံခြင်းနှင့် တာဝန်ရှိမှုကန့်သတ်ချက်၊ အခြားခုံရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မဟာ၏ သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များတွင် ပါဝင်မှုအတိုင်း ဖြစ်စေရမည်။ လူကြီးမင်းးသည် ၎င်းအချက်အလက်များကို သဘောတူသဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်းသည် စားသုံးသူအခွင့်အရေးကာကွယ်မှုနှင့် ဒေသတွင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုများကို ခံစားခွင့်ရစေရမည်။

ဇ။ ဆက်သွယ်ရန်။ ဤသဘောတူညီမှုအတွက် မဟာသို့ ဆက်သွယ်လိုပါက [email protected] သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

ဈ။ စာကြွင်း။ ဤအချက်အလက်များတွင်ပါရှိသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် အခြေအနေတစ်ခုက မခိုင်မာသဖြင့် ပယ်ဖျက်ပြီး အသက်မဝင်ဟု သတ်မှတ်ပါက ၎င်းအပိုင်းကိုသာ အကြွင်းမဲ့ဖြစ်စေသည်ဟု သတ်မှတ်ပြီး ကျန်ရှိသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ပါ။

Operator အခပေးချေမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

လူကြီးမင်း အတည်ပြုပါက လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ် သည့် အခြားသောသက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများ နှင့် စည်းကမ်းချက်များ (စုပေါင်း၍ “စည်းကမ်း ချက်များ” ဟု ခေါ်ဆိုရန်) ကိုဖတ်ရှု၊ နားလည်ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူ ကြောင်းနှင့် လူကြီးမင်း၏မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို ကျွနု်ပ်တို့၏ စီးပွားဖက်နှင့် Operator ထံမျှဝေရန် ခွင့်ပြုကြောင်း သဘောတူပါသည်။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အဆိုပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သဘောတူနိုင်ခြင်းမရှိ ပါက ဤဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးမပြုစေလိုပါ။

ဤစည်းကမ်းချက်များသည် အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ပြီးနောက် လူကြီးမင်း၏ ထပ်မံ အတည်ပြုမှု သို့မဟုတ် လူကြီးမင်း၏ ဝန်ဆောင်မှုအား ဆက်လက် အသုံးပြုမှု သည် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကို လက်ခံရာ ရောက်ပါသည်။

၁။ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုကို စီးပွားဖက်မှအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ပြီး ၎င်းမှဆောင်ရွက်သောကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းလိုသည်များ သို့မဟုတ် အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကို စီးပွားဖက်ထံသို့တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်သင့် ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ Operator ၏ ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှုနယ်ပယ်အတိုင်းအတာသည် အခပေးချေမှု အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။

ဤစည်းကမ်းချက်များတွင် လူကြီးမင်းအား အတိအလင်း ခွင်ပြုမထားသော အခွင့်အရေးများ အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေး ကိုင်ဆောင်သူများ သို့မဟုတ် အခြားသော အကြောင်းအရာ ပံ့ပိုးပေးသူများက ထိန်းသိမ်းရယူထားပါသည်။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့် ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုကိုသာလျှင် အသုံးပြု နိုင်ပြီး အခြားအရာအားလုံးအသုံးပြုခြင်းကို တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။

Operator သည် Operator ၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်းပြချက် မရှိဘဲ လူကြီးမင်း၏ ဝန်ဆောင်မှုသို့ ဝင်ရောက်မှုကို အကြောင်းကြားမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုမရှိဘဲ အမြဲတမ်း သို့မဟုတ် ယာယီရပ်စဲခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်ခွင့်ပြုရန် ငြင်းဆန်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင် သည်။ ထိုသို့သောကိစ္စရပ်မျိုးတွင် လူကြီးမင်းသည် စည်းကမ်းချက်များတွင်ပါဝင်သော ဆက်လက်တည်ရှိ နေမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ဆက်လက်လိုက်နာရပါ မည်။

လူကြီးမင်း၏ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုသည် သတ်မှတ်အချိန်နှင့် သတ်မှတ်အချိန်မဟုတ်သော ဝန်ဆောင်မှု အဆက်ပြတ်ခြင်းများပေါ် မူတည်နိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှု အဆက်ပြတ်ခြင်း၊ (စီစဉ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ စီစဉ်မထားဘဲဖြစ်စေ) ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် မဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းတစ်ခုခုအတွက် Operator သည် လူကြီးမင်းအပေါ် သို့မဟုတ် မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်မဆို တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်သည်ကို လူကြီးမင်းအနေဖြင့် သဘောတူညီပါသည်။

Operator သည် လူကြီးမင်း၏ ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားပြုမှု၊ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခြားဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် ပေါ့လျော့မှု တစ်ခုခုအတွက် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။

၂။ ကျွန်တော်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ

စီးပွားဖက် သို့မဟုတ် အခြားသောတတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှ အခြားနည်းဖြင့် နည်းလမ်းတကျ ပိုင်ဆိုင်ထား ခြင်းမှလွဲ၍၊ သက်ဆိုင်မှုရှိသည့်အတိုင်း ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ သရုပ်ဖော်မှုများ၊ လိုဂိုများ၊ တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်တံဆိပ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂီတနှင့် အကြောင်းအရာအပါအဝင် ၎င်းတို့ချည်းသာမဟုတ်သော (စုပေါင်း၍ “အကြောင်း အရာ”) ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော Operator မှ ပိုင်ဆိုင်မှုအရာတစ်ခုခု နှင့် ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင် သော ဉာဏ ပစ္စည်း အခွင့်အရေးများအားလုံးမှာ Operator ၏ သီးသန့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤတွင် အတိအလင်း ဖော်ပြထား သည်မှလွဲ၍ စည်းကမ်းချက်များ၏ မည်သည့်အရာကမျှ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတစ်ခုခု တွင် ရှိသော သို့မဟုတ် ထိုအခွင့်အရေးအရ ရှိသော အသုံးပြုခွင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖန်တီးသည် ဟု မမှတ်ယူရ။ ဝန်ဆောင်မှုတွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်များတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုမှ ဆင့်ပွားရရှိလာသော လက်ရာများကို ရောင်းချခြင်း၊ အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ဆင့်ပွားကူးယူခြင်း၊ ပုံတူကူးယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ပြသခြင်း၊ လူအများမြင်သာစေရန် ဖျော်ဖြေခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ သင့်လျော်သလို ပြင်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်တီးခြင်းများကို လူကြီးမင်းအနေဖြင့် မပြုလုပ်ရန် သဘောတူပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များမှ အတိအလင်းခွင့်ပြုမထားသော မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် မဆို အကြောင်းအရာ အား အသုံးပြုခြင်းကို တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားပါသည်။

၃။ သုံးစွဲမှုအတွက် ပြည့်မီရမည့်သတ်မှတ်ချက်

ဤဝန်ဆောင်မှုသည် အသက်တစ်ဆယ့်ရှစ် (၁၈) နှစ် သို့မဟုတ် ၎င်းအထက်ရှိ (SIM အသုံးပြု နေသည့်) သုံးစွဲသူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ အကယ်၍လူကြီးမင်းသည် အသက်တစ်ဆယ့် ရှစ် (၁၈) နှစ်အောက်ဖြစ်ပါက ဥပဒေအရ မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ ခွင့်ပြုချက် ရှိပြီး စည်းကမ်းချက် များကို ချုပ်ဆိုရန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အချင်းအပြည့်အဝရှိမှသာလျှင် ဤဝန်ဆောင်မှု ကိုအသုံးပြုနိုင် ပါမည်။

၄။ အဖိုးအခကောက်ခံခြင်း

လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုသည် စာရင်းပေးသုံးစွဲသောဝန်ဆောင်မှု ရယူထားရန်လိုအပ်ပါ သည်။ လူကြီးမင်းသည် Operator အား လူကြီးမင်း အတည်ပြု ရွေးချယ်ထားသည့် စာရင်းပေးသုံးစွဲမှု အမျိုးအစား ဝန်ဆောင်မှု၊ ပက်ကေ့ချ် နှင့် အဖိုးအခကောက်ခံသည့် အကြိမ်ရေအပေါ်မူတည်၍ စာရင်းပေး သုံးစွဲခကို စာရင်းပေးသုံးစွဲမှု ရပ်စဲသည့် အချိန်ထိ လူကြီးမင်း၏ အကောင့်ထဲမှ အမှန်တကယ် အလို အလျောက် ဖြတ်တောက် နှုတ်ယူရန် အခွင့်ပေး ပါသည်။

အဖိုးအခ ကောက်ခံသည့် အကြိမ်ရေမှာ တစ်ကြိမ် (ဥပမာ - သက်တမ်းတိုးမှု မပါသော သို့မဟုတ် နေ့စဉ် ကောက်ခံမှု မရှိသော) သို့မဟုတ် စဉ်ဆက်မပြတ် (ဥပမာ - နေ့စဉ်/အပတ်စဉ်/လစဉ် ကောက်ခံမှုရှိ သည့် ၃၆၅ ရက် ပက်ကေ့ချ်) ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းသည် လူကြီးမင်း အတည်ပြုရွေးချယ်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှု၊ ပက်ကေ့ချ်နှင့် အဖိုးအခ ကောက်ခံသည့် အကြိမ်ရေတို့အပေါ်မူတည်၍ ထပ်ခါထပ်ခါ ကျသင့် သည်ဖြစ်စေ မကျသင့်သည် ဖြစ်စေ မည်သည့်မဆိုနှင့် အားလုံးသော ကောက်ခံမှုများအတွက် တာဝန် ရှိမည်ဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်း အနေဖြင့် စာရင်းပေးသုံးစွဲမှု ရပ်စဲလိုက်ပါက Operator က ဝန်ဆောင်မှု အတွက် လူကြီးမင်း၏ အကောင့်ကို နောက်ထပ် ဖြတ်တောက် နှုတ်ယူမှုများ ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။

စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုအမျိုးအစား ဝန်ဆောင်မှု၏ တရားဝင်မှု ကာလမှာ ၃၆၅ ရက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဝန်ဆောင်မှုတွင် အခမဲ့စမ်းသပ်သုံးစွဲမှုကာလပါဝင်ပါက သတ်မှတ် ထားသည့် အခမဲ့ စမ်းသပ်သုံးစွဲမှုကာလအတွက်သာ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ လူကြီးမင်းထံ တွင် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေရှိပါက အခမဲ့စမ်းသပ်သုံးစွဲမှုကာလပြီးဆုံးပြီးနောက်တွင် ပေး ချေမှုကို ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။

လူကြီးမင်း၏လက်ကျန်ငွေမလုံလောက်လျှင် အဖိုးအခကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အကြောင်း ကြောင့်ငွေကောက်ခံခြင်းမရှိပါက လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ထိုနေ့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လက်ကျန်ငွေလုံလောက်သည့်အချိန်မှသာ အဖိုးအခကောက်ခံခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းအား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်။

နောက်ကြောင်းပြန်၍ ငွေကောက်ခံခြင်းပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ငွေကောက်ခံ ခြင်းမရှိလျှင် ထိုနေ့များအတွက် လူကြီးမင်းထံမှ အဖိုးအခကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုကို အတည်ပြုပြီး လူကြီးမင်းကို ငွေကောက်ခံပြီးသည့် နေ့မှစ၍ လူကြီး မင်းကို တစ်ဆက်တည်း ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွက် ငွေကောက်ခံထားခြင်း မရှိပါက စာရင်းပေးသုံးစွဲမှု အလိုလျောက်ရပ်စဲမည်ဖြစ်သည်။

အကယ်၍ ဝန်ဆောင်မှုကို အခမဲ့မဟုတ်သော စမ်းသပ်အသုံးပြုသည့် ကာလတစ်ခုအတွက် စာရင်းပေးသုံးစွဲ ရန် တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ပြီး လူကြီးမင်းသထံတွင် လုံလောက်သော ငွေလက်ကျန်မရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လူကြီးမင်းအား နောင်လာမည့် တစ်ဆက်တည်း နေ့ရက် သုံး(၃) ရက်အတွင်း ငွေကောက်ခံရန် ကြိုးပမ်းသွား ပါမည်။ လူကြီးမင်းတွင် လုံလောက်သော ငွေလက်ကျန်မရှိဘဲ ထိုတစ်ဆက်တည်း သုံး(၃) ရက်အတွင်း ငွေ ကောက်ခံမရရှိပါက ဝန်ဆောင်မှု စာရင်းပေးသုံးစွဲရန် တောင်းဆိုမှု အလိုအလျောက် ရပ်စဲမည်ဖြစ်သည်။

လူကြီးမင်း၏ အကြောင်းအရာအား ရှာဖွေမှုပြုခြင်းနှင့် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ဒေတာအဖိုးအခ ကျသင့် ပါမည်။ ကောက်ခံမှုအားလုံးတွင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ပါဝင်မည်ကို သတိပြုပါ။ ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စာရင်းပေးသုံးစွဲခြင်းအပါအဝင် ၎င်းချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားဘဲ လူကြီးမင်း၏မိုဘိုင်း အင်တာနက်ကို မျှဝေသုံးစွဲသည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်အတွက် လူကြီးမင်းတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။

အဆိုပါ စည်းကမ်းချက်များ သည် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် စာရင်းပေး သုံးစွဲမှုကိုရပ်တန့်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါ စည်းကမ်းချက်များအရ ဝန်ဆောင်မှု အလိုအလျောက် ရပ်စဲခြင်း အချိန်ထိ တရားဝင် တည်ရှိမည်ဖြစ်သည်။

၅။ တာဝန်ခံမှုမှကင်းလွတ်စေခြင်း

လူကြီးမင်းသည် Operator နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၊ ပူးတွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ၊ အေးဂျင့်များ၊ မန်နေဂျာများ နှင့် အခြားဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊ နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ အေးဂျင့်များ၊ အရာထမ်းများ၊ ဒါရိုက်တာများအား (၁) လူကြီးမင်းထုတ်လွှတ်လိုက်သော သို့မဟုတ် ရရှိသော ဒေတာ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုအပါအဝင် လူကြီးမင်း၏ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ဝင်ရောက်ခြင်း (၂) ဤတွင်ပါရှိသော ကိုယ်စားပြုတင်ပြခြင်းများနှင့် အာမခံချက်များတစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်ခြင်း အပါအဝင် ယင်းတို့ချည်းသာမဟုတ်သော လူကြီးမင်း၏ စည်းကမ်းချက်များပါ စည်းကမ်းတစ်ခုခုအား ချိုးဖောက်ခြင်း (၃) ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာ၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ကျော်ကြားမှု ကိုယ်ပိုင် လက္ခဏာများအား အလွဲသုံးစားပြုခြင်းကို ကာကွယ်သည့်အခွင့်အရေးများ (publicity rights) သို့မဟုတ်၊ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများအပါအဝင် ၎င်းတို့ချည်းသာမဟုတ်သော တတိယပုဂ္ဂိုလ်အခွင့်အရေး တစ်ခုခုကို လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၄) လူကြီးမင်း၏ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းတစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၅) ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် လူကြီးမင်းတင်ပြသော သို့မဟုတ် လူကြီးမင်းရရှိသော အချက်အလက်တစ်ခုခု၏ ရလဒ်တစ်ခုကြောင့် တောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် နစ်နာမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် (၆) လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းနံပါတ် (စာရင်းသွင်းထားသည်ဖြစ်စေ၊ စာရင်းမသွင်းထားသည်ဖြစ်စေ)၊ ဟန်းဆက် သို့မဟုတ် အခြား ကိရိယာမှတစ်ဆင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ဝန်ဆောင်မှုဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းတို့မှပေါ်ပေါက် လာသော တောင်းဆိုမှုများ၊ နစ်နာမှုများ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တာဝန်ခံမှုများ၊ ကုန်ကျမှုများ သို့မဟုတ် ကြွေးမြီနှင့် အသုံးစရိတ်များ (ရှေ့နေ့ခများအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာမက) တစ်ခုခုနှင့် အားလုံးထံမှ နှင့် ၎င်းတို့ကို ဆန့်ကျင်၍ ကာကွယ်ပေးရန်၊ တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်စေရန်နှင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုမှကင်းလွတ်စေရန် သဘောတူပါသည်။

၆။ အာမခံချက်များ၏ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းချက်များ နှင့် တာဝန်ခံမှုကန့်သတ်ချက်

ဝန်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုမှ တစ်ဆင့်အခြားနည်းဖြင့် လူကြီးမင်းအသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) နှင့် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို “ရှိသည့်အတိုင်း”နှင့် “ရှိနိုင်မည့်အတိုင်း” ရနိုင်သော စနစ် ဖြင့် ပံ့ပိုးခြင်းဖြစ်သည်။ Operator သည် ဝန်ဆောင်မှုလည်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တိကျမှု၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်) သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် လူကြီမင်းအသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသည့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှု များအပါအဝင် သတင်းအချက်အလက်ကို မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သော အတိအလင်းဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်စားပြုတင်ပြခြင်းများ သို့မဟုတ် အာမခံချက်များ မပြုလုပ်ပါ။ လူကြီးမင်း ၏ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်ကို မိမိဘာသာတာဝန်ယူသည်ဟု အတိအလင်း သဘောတူပါသည်။

သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများမှ ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အများဆုံးအတိုင်းအတာအလျောက် Operator သည် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုအတွက် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရောင်းချနိုင်စွမ်း၏ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အာမခံချက်များ အပါအဝင် ယင်းတို့ချည်းသာမဟုတ်သော အတိအလင်းဖော်ပြထားသည့် သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည့် အာမခံ ချက်များ အားလုံးကို မသက်ဆိုင်ကြောင်းငြင်းဆိုပါသည်။ Operator သည် ဝန်ဆောင်မှု၊ သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်) သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သော သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် လူကြီးမင်းအသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသည့် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ Operator ဆာဗာများ သို့မဟုတ် Operator မှ ပို့သော အီလက်ထရောက်နစ် ဆက်သွယ်မှုများသည် ဗိုင်းရပ်များ သို့မဟုတ် အခြားသောအန္တရာယ်ရှိသည့်အစိတ်အပိုင်းများမှ ကင်းလွတ် ပါသည်ဟု Operator က အာမခံခြင်းမပြုပါ။ Operator သည် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သော သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် လူကြီးမင်းအသုံးပြုစေနိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်) သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများမှ ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သည့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်သော၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော၊ ဆက်စပ်၍ဖြစ်သော၊ ပြစ်ဒဏ်အရဖြစ်သော နှင့်/သို့မဟုတ် အကျိုးဆက်အားဖြင့် ဖြစ်သော နစ်နာမှုများအပါအဝင် ယင်းတို့ချည်းသာမဟုတ်သော နစ်နာမှုတစ်စုံတစ်ရာအတွက် တာဝန်ခံမည် မဟုတ်ပါ။

၇။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအရာ

စီးပွားဖက်အပါအဝင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှရရှိသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့က ထောက်ပံ့ပေးသော အကြောင်း အရာ (“တတိယပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအရာ”) ကို ဝန်ဆောင်မှုတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ထိုသို့ တတိယပုဂ္ဂိုလ် အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်နေသော သက်ဆိုင်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုခုအတွက် Operator တွင်တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများတစ်ခုခုအား ရည်ညွန်းခြင်းသည် Operator ၏ အားပေးခြင်း၊ ကမ ကထပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထောက်ခံခြင်း မမြှောက်ပါ သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ညွှန်းဆိုခြင်း မပြုပါ။

၈။ အထွေထွေ

ဤစည်းကမ်းချက်များသည်

MPT - https://www.mpt.com.mm/wp-content/uploads/2021/04/TCs_Mahar_Premium_subscription_discount_offer.pdf

Ooredoo - https://ooredoo.com.mm/portal/en/mahar

တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည့် Operator များ၏ အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (“GTC”) အရဖြစ်ရပါမည်။

ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့် GTC အကြား ကွဲလွဲမှုတစ်ရပ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ဤစည်းကမ်းချက်များက လွှမ်းမိုးရမည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများနှင့် တရားရုံး သို့မဟုတ် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့တစ်ခုမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်း၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်ချက် တစ်ခုခုအရဖြစ်ရပါမည်။

အကယ်၍ စည်းကမ်းချက်များ၏ စည်းကမ်းချက်၊ ပဋိညာဉ်ပြုချက်၊ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ခုခုအား တရားရုံး တစ်ခုခု သို့မဟုတ် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောအဖွဲ့တစ်ခု သို့မဟုတ် ထိုအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်မှ ဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီခြင်း၊ တရားမဝင်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အာဏာမသက်ရောက်နိုင်ခြင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါက စည်းကမ်းချက်များ၏ ကျန်ရှိသောအပိုင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်၊ ပဋိညာဉ် ပြုချက် သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု (ထိုပုဂ္ဂိုလ်များမှ အပေါ် တရားမဝင်ကြောင်း သို့မဟုတ် အာဏာသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်း သတ်မှတ်ခံထားသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များမှ လွှဲ၍) ကို မထိခိုက်စေဘဲ စည်းကမ်းချက်များ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်စီသည် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံးအတိုင်းအတာ အထိ တရားဝင်ဖြစ်ပြီး အာဏာသက်ရောက်မှု ဆက်လက်တည်ရှိရမည်။