1
အသုံးပြုသူ၏ Mahar ID ထည့်သွင်းပါ
Please provide a valid User ID.
အသုံးပြုသူ၏ Mahar ID ကို ကြည့်ရှူနိုင်ရန် မဟာ application တွင် ညာဘက်ထောင့်ရှိ အစင်းသုံးခုကို နှိပ်ပါ။
2
ငွေဖြည့်သွင်းမည်ကိုရွေးချယ်ပါ
သင်ဝယ်ယူကြည့်ရှုလိုသော plan ကို ရွေးချယ်ပါ။
အသုံးပြုလိုသော plan ကိုရွေးချယ်ပါ
3
ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်ပါ
သင်၏ ငွေပေးချေမှုအတွက် ဖုန်း carrier ကိုရွေးချယ်ပါ။
ငွေပေးချေရန် ရွေးချယ်ပါ
4
Phone No. (097xxxxxxx)
Invalid phone number.
Loading...
ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်သွင်းပြီး Get OTP ကိုနှိပ်၍ OTP ကိုရယူပါ
OTP (6 Digits)
OPT code is required.
ရရှိလာသော OTP ကိုဖြည့်သွင်းပါ။

မဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်း သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို သဘောတူပါသည်။

မဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်း သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို သဘောတူကြောင်း အမှန်ခြစ်ပါ။